I000-2 咬合調整

I000-2 咬合調整
1 1歯以上10歯未満 40点
2 10歯以上 60点

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。